Press releases

 • Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

  Thu, 05 Sep 2019 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) redovisar internationell status för SaaS-tjänsten IRIS™.>

 • Delårsrapport andra kvartalet 2019

  Tue, 06 Aug 2019 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt tillväxt och internationell expansion.>

 • Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS försäljningen

  Wed, 15 May 2019 10:51:10 +0200

  Irisity AB (publ) redovisar aktuell status för SaaS tjänsten IRIS™ internationellt.>

 • Delårsrapport första kvartalet 2019

  Fri, 10 May 2019 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt tillväxt och internationell expansion.>

 • Irisity tidigarelägger publicering av Q1 rapport samt uppdaterar sin finansiella kalender

  Thu, 02 May 2019 08:30:00 +0200

  >

 • Kommuniké från årsstämma 2019 i Irisity AB (publ).

  Thu, 25 Apr 2019 15:13:49 +0200

  >

 • Irisity inleder samarbete med World Security i UAE

  Thu, 28 Mar 2019 10:11:42 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med World Security FZE i Förenade Arabemiraten.>

 • Anders Långsved föreslås som ny styrelseledamot i Irisity

  Wed, 27 Mar 2019 17:30:00 +0100

  Valberedningen i Irisity AB (publ) föreslår inför bolagsstämman den 25 april att Anders Långsved väljs in som ny ledamot i styrelsen.>

 • Anders Långsved is proposed as a new board member of Irisity

  Wed, 27 Mar 2019 08:30:00 +0100

  The Nomination Committee of Irisity AB (publ) proposes to the Annual General Meeting on April 25 that Anders Långsved be elected as a new member of the Board. >

 • Kallelse till årsstämma i Irisity AB (publ)

  Wed, 27 Mar 2019 08:00:00 +0100

  Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 14:00 på Lindholmen Conference Centre/Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, i lokal Kelvin, i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.30 då även enklare förtäring serveras. >

 • Irisity har publicerat årsredovisning för 2018

  Fri, 15 Mar 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion samt ökar utvecklings- och innovationstakten.>

 • Delårsrapport fjärde kvartalet 2018

  Thu, 28 Feb 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion samt ökar utvecklings- och innovationstakten.>

 • Irisity inleder samarbete med estländska Viking Security

  Mon, 25 Feb 2019 12:24:21 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med Viking Security.>

 • Irisity inleder samarbete med thailändska Guts Group

  Wed, 30 Jan 2019 10:09:54 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med Thailands största säkerhetskoncern Guts Group.>

 • Irisitys larmhanteringspatent upprätthållet efter överklagan hos Patent- och Marknadsdomstolen (PMD)

  Tue, 22 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) meddelar idag att Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) har beslutat att upprätthålla Irisitys patent som berör en metod för att undervika falsklarm i ett övervakningssystem. PMD avslår således det överklagande som Securitas Sverige AB lämnade in under 2016. >

 • Irisity förstärker management med ny CTO och COO samt utser en CPO.

  Mon, 21 Jan 2019 15:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) utser Erik Landolsi till Chief Technology Officer (CTO), Victor Hagelbäck till Chief Product Officer (CPO) samt Gustav Nilsson till Chief Operating Officer (COO).>

 • Irisity inleder samarbete med säkerhetskoncernen 2045 Segurança i Portugal

  Fri, 18 Jan 2019 12:07:57 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar samarbetsavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™Skolbevakaren med säkerhetsbolaget 2045 Empresa de Segurança.>

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

  Fri, 18 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) (”Bolaget”) har den 17 januari 2019 beslutat om apportemission om 1 494 007 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134 460,63 kronor. Apportemissionen är en del av köpeskillingen som Bolaget ska erlägga för förvärvet av Visionists AB (pressmeddelande 11 december 2018 08:43 CET).>

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

  Thu, 03 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 klockan 17:30 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 17:15.>

 • Irisity träffar avtal om att förvärva AI-konsultbolaget Visionists

  Tue, 11 Dec 2018 08:43:00 +0100

  Irisity AB (publ) (”Bolaget”) har idag träffat avtal med ägarna till Visionists AB (”Visionists”) om att förvärva samtliga aktier i AI konsultbolaget Visionists. Irisity befäster genom förvärvet bolagets marknadsledande position inom AI för videoanalys.>